Reeglid

Moderaator: Juhtkond

Suletud
R.X
Moderaator
Postitusi: 354
Liitunud: 02 Apr 2009, 19:50

Reeglid

Postitus Postitas R.X »

Arvan, et Simmtann'i koostatud reeglid on kõvasti asjalikumad kui need mis ma tegin, seega postitan need siia!
1. Võistlusel võivad osaleda kõik tsiviiltehnika (koopia)mudelid, mis on koostatud selleks ettenähtud ajavahemikul ja täidavad allpool toodud kriteeriume.
2. Võistlusel osalejale ei seata vanuselisi, ega muid piiranguid.
3. Võistlusest osavõtt ei ole tasuline.
4. Võistlusel osaleja on kohustatud enne registreerimist läbi lugema võistluse reeglistiku ja sellest aru saama.


Registreerumine ja ajavahemikud.

1. Võistlus toimub ajavahemikul 18. August 2011 - 1. Veebruar 2012
2. Võistlusele võib registreeruda kogu võistlusperioodi vältel.
3. Võistluse korraldajal on õigus vajadusel liigutada võistluse lõppu nii varasemaks, kui hilisemaks, kuid mitte rohkem, kui 15(viisteist) kalendripäeva. V.A juhul, kui kõik võistlusel osalejad on oma võistlustööd esitanud enne kokkulepitud tähtaega.
4. Kõik osalejad, kes ettenähtud lõpp-tähtajaks oma võistlustöid kokkulepitud kujul ei esita, diskvalifitseeritakse.
5. Registreerudes kinnitab osaleja, et on tutvunud reeglitega ja saab neist aru.
6. Registreerumiseks tuleb vastavasse alafoorumisse avada uus teema kujul : Mark, Mudel, Mõõtkava ja osaleja kasutajanimi foorumis. Näiteks : Ferrari Testarossa, 1/24, Simmtann
7. Võistlusele registreerunud kasutajal on õigus võistluselt lahkuda kogu võistluse jooksul, kuid korra lahkunud võistleja sellel võistlusel uuesti osaleda ei tohi. Võistluselt lahkumiseks tuleb eelnevalt avatud teemas paluda selle sulgemist.

Kriteeriumid osalevatele mudelitele

1. Tegu peab olema tsiviiltehnika mudeliga. Vaidluse korral otsustab osalemisloa saamise ¾ürii.
2. Koostatava mudeli mõõtkava peab jääma vahemikku 1/23 - 1/27(ka). Juhul, kui tegu ei ole mõõtkavas koopiamudeliga, otsustab osalemisloa saamise ¾ürii.
3. Mudel tuleb koostada ette antud ajavahemikus, seega valmismudeliga osaleda ei tohi.
4. Osalemisel juba alustatud mudeliga, otsustab osalemisloa saamise ¾ürii.
5. Osalevale mudelile ei seata Margi, mudeli, tootjamaa, mudeli valmistaja ega muid piiranguid, V.A juhul, kui see on eraldi reeglitega nii määratud.
6. Osaleda võivad sõidu- ja veoautode ning busside mudelid, olenemata keretüübist. Vaidluste korral otsustab osalemisloa saamise ¾ürii.
7. Võistlejale ei seata mingeid piiranguid oma mudeli ümber ehitamisel, V.A juhul, kui see on reeglitega teisiti määratud.
8. Osaleda võib kahe mudeliga tingimusel, et esimene on 100% valmis.

Võitja määramine ja muu hindamisega seonduv

1. Võistluse võitja määratakse peale kokkulepitud võistluse lõppkuupäeva.
2. Võistluse võitja määratakse allpool järgnevale Hindamisjuhendile tuginedes.
3. Võistluse lõpptulemusi saab vaidlustada ühe nädala jooksul peale nende avaldamist.
4. Võistlustööde hindalmiseks on ette nähtud kindel ajavahemik, mille jooksul peavad kõik hindajad oma punktid jagama.
5. ¾üriis peab alati olema vähemalt üks „varuliige“ Juhuks, kui mõni hindajatest ei ole suutnud/tahtnud, või on mõnel muul puudusel ettenähtud tähtajaks oma hinded avaldamata jätnud. Sellisel juhul on korraldajatel õigus hindamise tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem, kui 3 kalendripäeva.

Hindamissüsteem.

Hindajad jagunevad kahte katekooriasse:
*1 - Määratud ¾ürii
*2 - Foorumi kasutajad

Määratud ¾ürii liikmed hindavad kõiki mudeleid ja annavad mudelitele otseselt punkte.
Foorumi kasutajad saavad valida 3 parimat tööd, kuid ei anna neile otseselt punkte, vaid hääle. Hääled loetakse kokku ja rohkem hääli saanud kolm saavad kindla arvu punkte. Kui kasutajatel satub olema samapalju hääli, võidab see, keda on rohkem esimeseks valitud.

Züriis on 10 liiget, kes hindavad kõikki mudeleid kahes katekoorias:
*1- Mudeli üldpilt.
*2- Koostekvaliteet.
Mõlemis katekooriais saab anda punkte viiepallisüsteemis, ehk kokku kuni 10 punkti mudeli kohta. Kokku on ¾üriis 10 liiget, seega maksimaalne punktisumma ¾ürii poolt ühele mudelile võib olla 100 punkti. ¾ürii liige võiks läbi lugeda mudeli ehitamise teema ja on kohustatud enda hindeid põhjendama.
Hindamisjuhend ¾ürii liikmele.

* Hindaja annab eraldi hinde igale võsitlusel osalevale mudelile, mis on vastavas teemas nõuetekohaselt esitatud.
* Hindaja peab oma otsused langetama objektiivselt.
* Iga mudelit hinnatakse kahes katekoorias (mudeli üldilme ja töö kvaliteet), mõlemis viiepallisüsteemis. (hinded 1-5 punkti). seega ühele mudelile saab anda maksimum 5+5 ehk 10 punkti.
* Hindaja on kohustatud tutvuma mudeli ehituse teemaga.
* Hindaja on kohustatud oma hindeid / arvamusi põhendama.
* Oma hinded ja arvamused tuleb postitada foorumis vastavasse teemasse
* Kui hindajale on mugavam, võib hinded lisada postitusele eraldi failina. Näiteks Exel, Word, või text fail.


Hindamisjuhend foorumi kautajale

* Kasutaja valib välja kolm lemmikut, kelle kasutajanimed ta postitab paremuse järjekorras vastavasse teemasse.
* Kasutaja ei saa võistlejatele otseselt punkte anda, vaid hääle
* 3 enim hääli saanud kasutajat saavad kokku lepitud arvu punkte.
* Punktid jagunevad järgmiselt: 1-koht - 50 punkti, 2-koht - 25 punkti ja 3-koht - 10 punkti.
* Hääletada tohivad kõik registreeritud foorumi kasutajad.
* Valima peab kolm erinevat mudelit, valida ei saa ainult ühte või hääletada sama mudeli poolt mitu korda.
Ricky.
We all die. The goal isn't to live forever, the goal is to create something that will. - Tupac Amaru Shakur
Suletud